Приложна програма

Що е то приложна програма?

Приложен софтуер е софтуер, предназначен за изпълнението на определени потребителски задачи, който е направен така, че да взаимодейства непосредствено с потребителя.

Програма, която директно взаимодейства с потребителя и е предназначена да изпълнява конкретни задачи, се нарича приложна програма. При повечето операционни системи приложните програми не използват директно ресурсите на компютърната система, а работят с тях посредством операционната система.

Класификации на приложните програми

Според какви критерии се класифицират приложните програми?

 • Според типа на обработваните данни (текстообработващи програ­ми, графични редактори, видеоредактори, аудиоредактори, складово- счетоводни програми, програми за мениджмънт и управление и др.).
 • Според предназначението им (с общо предназначение, със специал­но предназначение, професионален софтуер).
 • Според вида стартиране (с инсталиране, преносими/без инсталира­не).
 • Според платформата, на която работят (WEB приложения, десктоп приложения, мобилни приложения).
 • Според собствеността и авторските права и др.
 • Софтуерни продукти

  Какви софтуерни продукти се предлагат на нашия пазар?

  Приложният софтуер се разпространява във вид на отделни програми или програмни пакети. Програмните продукти са тези, които осъществяват конкретната дейност, а програмният пакет е логическо свързано множество от няколко програмни продукта, според изискванията на дадена предметна област. Програмният пакет е съпроводен с документация за използването му.

 • free software (свободно разпространявани) - тези програми са със свободен лиценз. Потребителят може да използва, променя и разпространява софтуера
 • freeware (безплатни програми) - потребителят може да използва безплатно софтуера, но не може да го променя или разпространява
 • shareware (за временно ползване) - по принцип е безплатен софтуер, но с различни ограничения.
 • Основни функции

  Основни функции при инсталиране на софтуер

 • Софтуерът се “разопакова”, приготвят се необходимите файлове;
 • Хардуерните и софтуерните компоненти на компютъра се проверяват за съвместимост
 • Дава се възможност да бъдат отчетени някои желания на потребителя
 • Компютърната система се конфигурира по подходящ за работата на софтуера начин
 • Лицензионно споразумение

  Закон за авторското право и сродните му права.

  Софтуера е продукт на интелектуално творчество, принадлежи на своите създатели и се закриля от : Закона за авторското право и сродните му права. Приложните програми са обект на авторско право и отношенията между автора и потребителя се уреждат чрез специален документ, на­речен лицензно споразумение. Лицензите предоставят на потребителя правото да ползва софтуера при определени условия.